گرشا رضایی دریا

متن اهنگ دریا گرشا رضایی

♪♫♪♫♪♫

دریا دریا اومدم تنها تا که بشنوی تو درد و دلامو … !! ♪♪

دریا دریا این حالمو دریاب جز تو کی میدونه من کجامو … !! ♪♪

♪♫♪♫♪♫

دریا دریا دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا … !! ♪♪

عشقمو ببینم کنار موجا  … !! ♪♪

♪♫♪♫♪♫

دریا دریا دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا … !! ♪♪

عشقمو ببینم کنار موجا  … !! ♪♪

♪♫♪♫♪♫

آرومم کن آخه بی تابه دلم لب ساحل شبا میخوابه دلم … !! ♪♪

دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته … !! ♪♪

♪♫♪♫♪♫

حالا موندم با همه خاطره ها غیر عکساش دیگه چی مونده برام … !! ♪♪

دل من تنگ شده تو دلم جنگ شده کاش بدونم اون کجا رفته … !! ♪♪

♪♫♪♫♪♫

دریا دریا دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا … !! ♪♪

عشقمو ببینم کنار موجا  … !! ♪♪

♪♫♪♫♪♫

دریا دریا دریا من با تموم دردا آرزو میکنم کاشکی دوباره فردا … !! ♪♪

عشقمو ببینم کنار موجا … !! ♪♪


فهرست